Logo
All
系主任
專任教師
榮譽教師
兼任教師
護理教師
職員
教學助教
 • 羅能文

  羅能文

    羅能文(第六家族) Lo, Neng-W....
 • 劉嘉祐

  劉嘉祐

    劉嘉祐 ....
 • Robert Glen

  Robert Glen

    職稱 Title 兼任....
 • 施宗雄

  施宗雄

    施宗雄 Shih, Chung-Hsung ....
 • 戴碧秀

  戴碧秀

    職稱 Title 工友&n....
 • 劉琳琳

  劉琳琳

    學經歷 Background ....
 • 鄭登貴

  鄭登貴

    鄭登貴 Cheng, Teng-Kuei ....
 • 洪連欉

  洪連欉

    洪連欉 Hung, Lien-Tsung ....
 • 姜樹興

  姜樹興

  姜樹興(第七家族) Chiang, Shu-Hsing ....
 • 周繼發

  周繼發

  周繼發(第四家族) Chow, Chi-Fa ....
 • 吳勇初

  吳勇初

    吳勇初(第五家族) Wu, Yun-Ch....
 • 楊錫坤

  楊錫坤

    楊錫坤(第八家族) Yang, Shyi....
 • 陳道杰

  陳道杰

    職稱 Title ....
 • 歐柏榮

  歐柏榮

    歐柏榮(第一家族) Ou, Bor-Ru....
 • 謝長奇

  謝長奇

      謝長奇(第十家族) ....
 • 林敦台

  林敦台

    職稱 Title 副教....
 • 陳盈豪

  陳盈豪

  陳盈豪(第十二家族) ....
 • 王家宇

  王家宇

    王家宇(第十一家族) Wang, J....
 • 陳珠亮

  陳珠亮

    陳珠亮(第九家族) Chen, Chu-....
 • 陳怡蓁

  陳怡蓁

    陳怡蓁(第三家族) Chen, Yi-C....
 • 林佑真

  林佑真

    林佑真 ....
 • 林永昌

  林永昌

    林永昌 Lin, Yung-Chang ....
 • 張淑錦

  張淑錦

    張淑錦 Chang Shu-Chin ....
 • 林佩儀

  林佩儀

    林佩儀 Lin Pei-I ....
 • 彭美常

  彭美常

    彭美常 Peng, Mei-Chang ....
 • 殷瓊瑛

  殷瓊瑛

    殷瓊瑛 Yin, chiung ying ....